Rebríček

 

Priebežné poradie a výsledky

Tabuľka vzájomných zápasov

Historické poradie

 

  

REBRÍČEK Chamipons Race 2020

apríl - .kolo
máj - 1.kolo
jún - 2.kolo
júl - 3.kolo
august - 4.kolo
september - 5.kolo   19.september - Masters Cup (Žiar - dvojhra)
október - 6.kolo (bonusové)

 

Rebríčková sezóna bude trvať od 1. apríla do 31. októbra.
Prihlásiť sa môžete do 31.marca na tel. čísle 0908 252 787, prípadne mailom.
Štartovné do rebríčka je 5 € (č.ú. SK32 1100 0000 0029 3149 1927 do poznámky uviesť meno)
 

Systém hrania Champions Race

Prihlásení hráči budú nasadení podľa minuloročného rebríčka. Po termíne bude každý nový účastník zaradený na koniec rebríčka, okrem hráčov, ktorí sú vedení v historickom rebríčku - aktuálnom (rovnako aj hráči, ktorí nehrali predchádzajúcu sezónu). Tí budú nažrebovaní na miesto, ktoré im prislúcha v tomto rebríčku.

Rebríček sa bude upravovať vždy na začiatku mesiaca.

a) Rozpis zápasov je vytvorený systémom, kde každý v priebehu kola odohrá 3 zápasy (pri nepárnom počte účastníkov – posledný 2 zápasy). Všetky zápasy budú vždy vopred vypísané. Hrá sa na 2 víťazné sety podľa platných pravidiel tenisu.


b) Miesto zápasu sa pri vzájomnych dueloch strieda, t.j. raz vyberá jeden z dvojice, pri ďalšom vzájomnom stretnutí vyberá miesto zápasu druhý z dvojice (skreč sa nepovažuje za vzájomný zápas), atď. Miesto prvého vzájomného zápasu v sezóne určuje nižšiepostavený hráč. Ako oficiálne miesta zápasov sú povolené tenisové areály v Žiari, Lutile a Vieske.


c) Do 10. dňa v rámci kola musí nižšiepostavený hráč kontaktovať súpera a určiť 3 rôzne termíny (3 rôzne dni, na čase sa musia dohodnúť inak bude zápas klasifikovaný ako neodohraný), z ktorých jeden musí vyzvaný hráč do 24 hodín akceptovať, inak skreč. Po dohode musí hráč, ktorý vyberá kurt aj kurt zajednať. V prípade, že hráča počas prvých 10 dní nekontaktuje, prechádza právo výzvy aj výberu kurtu na vyššiepostaveného hráča, v krajnom prípade môže vyššiepostavený hráč odmietnuť zápas a vyhrá skrečom. 


d) Ak hráč nereaguje na výzvu (nedvíha mobil), je potrebné poslať výzvu cez SMS s 3 termínmi kedy je možné odohrať zápas. Vyzvaný sa musí ozvať a dohodnúť presný čas a podrobnosti zápasu. Ak sa do vypršania 3. výzvy neozve, je možné mu nahlásiť skreč.


e) Víťaz pošle výsledok zápasu cez SMS, prípadne mailom do 22.00 posledného dňa kola. Ak sa zápas neodohral, musí oznámiť skreč konkrétneho hráča, nie vymyslený výsledok.


f) Termín zápasu musí byť súperovi oznámený minimálne 24 hodín vopred (hráč nie je povinný odohrať viac ako 1 zápas denne).
 

g)  Lopty, ak sa nedohodne inak (prednosť majú nové lopty), zabezpečuje nižšiepostavený hráč. Poplatok za dvorec hradia obaja hráči na polovicu.


h) Hráč, ktorý odriekne už dohodnutý zápas musí zrušiť termín na kurtoch a v prípade, že sa nenájde náhrada aj niesť dôsledky (úhrada poplatku za celý dvorec).


i) V prípade zlého počasia sa musí zápas odohrať v najbližšom možnom termíne (do konca kola) v súlade s pravidlami (inak skreč pre oboch). Rovnako sa bude postupovať pri každom nenahlásenom zápase.
 

Bodovanie

a) Bodové ohodnotenie jednotlivých hráčov: 

10 bodov - hráč č.1

9 bodov - 2

8 bodov - 3

7 bodov - 4,5

6 bodov - 6,7

5 bodov - 8,9,10

ostatní hráči si rozdelia body nasledovne (prepočet pre menej ako 40 hráčov):

4 body - 11,12,13

3 body - 14-19

2 body - 20-31

1 bod  - 32-40

ostatní hráči si rozdelia body nasledovne (prepočet pre viac ako 40 hráčov):

4 body - 10% hráčov

3 body - 20% hráčov

2 body - 40% hráčov

1 bod  - 30% hráčov

Po prihlásení nového hráča počas rebríčka sa každá nová pozícia v rebríčku ohodnotí 1 bodom (percentá sa nebudú znova prepočítavať).

Poradie po 1. kole bude urobené osobitne pre hráčov TOP 20 a osobitne pre ostatných hráčov, podľa ktorého bude urobené nasadenie zápasov do 2. kola. (pravidlo platí pri účasti viac ako 40 hráčov)

Zjednodušene : hráč TOP 20 má po 1. kole garantované, že z TOP 20 nevypadne naopak, niekto z ostatných hráčov sa môže po 1. kole umiestniť najlepšie na 21. mieste. Ďalej sa už bude pokračovať podľa bodu d).

b) Hráč získa súperove bod. ohodnotenie ak:
- vyhrá v zápase
- vyhrá skrečovaním súpera
c) Do úspešnosti hráča (výhry - prehry) budú zarátané všetky zápasy (nie turnajové zápasy), aj skreče (v prípade neodohratia zápasu - prehra pre oboch).
d) Rozhodujúca pre umiestnenie v rebríčku je položka body, ktorá sa vypočíta vynásobením bod. zisku a percentuálnej úspešnosti hráča (výhry/zápasy). Pri rovnosti bodov rozhoduje väčší bodový zisk, prípadne väčší počet výhier (pri konečnom poradí najprv vzájomné zápasy).
e) Zranený hráč môže požiadať o dočasné vyradenie z rebríčka. Po vyliečení bude opätovne zaradený na koniec rebríčka so zachovaným bodovým ziskom. Pri nasledujúcom vyradení už návrat do rebríčka nie je možný, pričom do konečného poradia bude hráč zaradený podľa získaných bodov.
f) Pokiaľ hráč neodohrá v priebehu rebríčka 5 zápasov (skrečuje zápas alebo nenahlási výsledok; výhra skrečom sa nepovažuje za neodohraný zápas rovnako aj nahlásenie neodohratého zápasu po vzájomnej dohode hráčov) bude dočasne vyradený podľa bodu e). Na požiadanie bude opätovne zaradený na koniec rebríčka. V prípade ďalších 3 neodohratých zápasoch bude definitívne vyradený.
g) Hráči, ktorí neuhradia do konca 1.kola štartovné budú v ďalšom kole penalizovaní dodatočnou stratou polovice bodového zisku po nažrebovaní kola. V prípade, že neuhradia štartovné do konca nasledujúceho kola, budú im zápasy 2.kola skrečované a hráč bude dočasne vyradený. 
Umiestnenie hráčov na konci rebríčka: opätovne zaradení, noví hráči.
h) Pokiaľ skreč nenahlási víťaz zápasu, bude zápas klasifikovaný ako "nehrali" (skreč pre oboch). V poslednom októbrovom kole nebudú neodohraté zápasy klasifikované ako "nehrali", t.j. ani jednému z hráčov sa nepripočíta prehra.

 

V priebehu sezóny sa odohrá turnaj Masters, z ktorého bodový zisk (nie úspešnosť ani štatistiky do vzájomných zápasov) sa bude započítavať do rebríčka. Maximálny počet účastníkov na Masters je 16, pričom prednosť majú hráči, ktorí sú vyššie v rebríčku. Turnaj sa hrá na 1 set (finále do 9). Masters bude rozdelený na A-kategóriu (hráči 1-8) a B-kategóriu (hráči 9-16). V oboch katogóriách sa bude hrať na 2 skupiny (systémom každý s každým), z ktorých 2 najlepší postúpia do semifinále.

Masters - nasadenie podľa Champions Race v septembrovom kole

A Masters (každý účastník dostane 10 bodov):

za každé víťazstvo v skupine + 3 body
Finále   + 5 bodov
Víťaz    + 6 bodov

B Masters (každý účastník dostane 1 bod):

za každé víťazstvo v skupine + 1 bod
Finále   + 3 body
Víťaz    + 4 body

ELO rebríček - systém hrania 

Hráči, ktorí budú hrať Champions Race budú automaticky zaradení aj do ELO rebríčka, ktorý bude fungovať ako dlhodobý rebríček dvojhry a štvorhry. Počet zápasov, ktoré sa započítavajú do ELO rebríčka v priebehu mesiaca je 7 (t.j. hráči, ktorí hrajú aj Champions Race môžu odohrať už len 4 zápasy dvojhry alebo štvorhry, pretože 3 už odohrali v Champions race). Hráč, ktorý nehrá Champions Race má k dispozícii 7 zápasov. Pokiaľ hráč odohrá viac ako 7 zápasov za mesiac, nebude mu zarátaný najnižší bodový zisk za výhru.

Vyzývací systém do ELO rebríčka neexistuje, zápas sa teda môže uskutočniť len po vzájomnej dohode všetkých hráčov. Vyzvať je možné ktorýchkoľvek hráčov, ktorí sú evidovaní v rebríčku pre aktuálnu sezónu. Proti rovnakým hráčom v priebehu mesiaca je možné odohrať len 1 zápas. V štvorhe platí, že pokiaľ nehrajú proti sebe tie isté páry, berie sa to ako zápas proti inému súperovi. Rebríček sa bude upravovať vždy na začiatku mesiaca, v ktorom bude hráč figurovať už s novým ELOm. Štartovné do rebríčka je 5€, pokiaľ hráč nehrá Champions Race.

Bodovanie

a) Každý nový hráč štartuje s počiatočným ratingom 1500. Hráči, ktorí už v minulosti hrali majú pridelené ELO (pokiaľ nezaniklo).

b) Podľa toho akého hráča porazíte, získate podľa prepočtu podiel z jeho ratingu (za turnaje len polovičný). Čím je medzi hráčmi väčší rozdiel, tým môže nižšiepostavený hráč za víťazstvo získať viac a naopak vyššiepostavený hráč rovnako v prípade prehry stratiť. V štvorhre sa rating počíta ako priemer ratingu oboch hráčov.

c) Rating hráča je nastavený tak, že pri hodnotách blížiacich sa k 2222 sa postupne zisk za víťazstvo spomaľuje až sa zastaví. Hráč ktorému klesne ELO pod 1000 bude z rebríčka vyradený. V praxi to teda znamená, že čím je hráč bližšie k 1000 je považovaný za slabšieho, naopak čím sa viac približuje k 2222 je to lepší hráč.

d) Bonusové body - Na konci sezóny sa hráčovi za každé víťazstvo v dvojhre pripočíta 1 bod a v štvorhre 0,5 bodu (výhry z turnajov sa nezapočítavajú). Za neodohratú sezónu sa hráčovi odráta 100 bodov. Každý hráč musí odohrať minimálne 10 zápasov za sezónu. Za každý zápas, ktorý mu bude chýbať do uvedeného počtu sa mu odráta 10 bodov (napr. hráč odohrá za sezónu iba 6 zápasov, odráta sa mu do ELO rebríčka 40 bodov).

e) Zápasy z Champions Race klasifikované ako "nehrali" a "skreče" sa do ELO rebríčka nezapočítavajú. 

V priebehu sezóny sa uskutoční turnaj Masters (september, pre 8 najlepších hráčov Champions race).